De huidige verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds door de online shop "Posturoshop" en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website "www.posturoshop.com".

 

Onderwerp

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de online winkel "Posturoshop" en de koper te definiëren, en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen gedaan via de winkel site "Posturoshop", ongeacht of de koper een professionele of consument is. De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de online winkel "Posturoshop", die zich het recht voorbehoudt om haar verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die op de website van kracht zijn op de datum van de door de koper geplaatste bestelling.

 

Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die gepubliceerd is op de site "www.posturoshop.com" van het laboratorium Kinépod. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, vooral niet wat de kleur betreft.

 

Prijzen

De in de catalogus vermelde prijzen zijn prijzen in euro's (€), rekening houdend met de op de datum van de bestelling geldende BTW; elke wijziging van het tarief kan in de prijs van de producten of diensten worden doorberekend. De online winkel "Posturoshop" behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs vermeld in de catalogus van de website op de dag van de bestelling de enige prijs zal zijn die van toepassing is voor de koper (op voorwaarde dat er geen computerfout optreedt die een prijs aangeeft die sterk afwijkt van die vermeld in de catalogus). De aangegeven prijzen omvatten de kosten van de verwerking van de bestelling, het vervoer en de levering, voor zover deze plaatsvinden in de hieronder aangegeven geografische gebieden.

 

Levering

De online verkoop van de op de site gepresenteerde producten is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in Frankrijk, in de Europese Unie, en buiten de Europese Unie en voor leveringen die in deze geografische gebieden vereist zijn met de geldende verzendkosten.

 

Bestellingen

De koper die een product of een dienst wil aanschaffen, moet

- geef zijn klantnummer als hij er een heeft, of zijn identifiers,

- vul het identificatieformulier in (vul alle verplichte velden in),

- controleer alle referenties van de gekozen producten of diensten, alsmede de hoeveelheden,

- de bestelling valideren en de betaling verrichten overeenkomstig de gestelde voorwaarden,

- bevestig de bestelling en ga verder met de betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand te doen van het voordeel van haar eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie; de bevestiging zal worden beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. De online winkel "Posturoshop" zal de geregistreerde bestelling bevestigen per e-mail (e-mail adres).

 

Terugtrekking

Kopers, niet-professionele particulieren, hebben een herroepingstermijn van veertien dagen vanaf de datum van levering van hun bestelling om het product terug te sturen naar de verkoper, voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de transportkosten (volledig ten laste van de klant). Elk teruggestuurd product moet echter in zijn oorspronkelijke verpakking zitten en mag niet gebruikt zijn (Art. L. 222-9 en Art. L. 222-10 van het wetboek van consumentenrecht). Om redenen van hygiëne en gezondheid kunnen orthesen en orale activatoren na aankoop niet worden geretourneerd. Om u te helpen het meest geschikte model te kiezen, is in de beschrijving van elk product een gids opgenomen. Indien dit document u niet in staat stelt uw keuze te maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per e-mail (secretariat@posturoshop.com) of per telefoon (00352 26 12 38 96).

 

Verzending (zoll)

In het geval dat invoerrechten (via de douane) aan de klant zouden worden aangerekend ingevolge een bestelling die buiten de Europese Unie werd verzonden, kan de online shop "Posturoshop" niet verantwoordelijk worden gesteld, en kan hij bijgevolg zijn kosten niet betalen in de plaats van de klant.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling is verschuldigd op het moment van bestelling.

Betalingen met een kredietkaart zijn veilig; de gegevens worden tijdens de transactie gecodeerd.

De rekening van de koper wordt alleen gedebiteerd voor het bedrag van de verzonden producten en de verzendkosten.

 

Archivering

De online winkel "Posturoshop" zal de facturen archiveren op een betrouwbare en beveiligde drager, die een eensluidend afschrift vormt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

De geautomatiseerde gegevens van de online winkel "Posturoshop" zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

 

Beslechting van geschillen

Deze onlineverkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Luxemburgse recht.

In geval van betwisting zijn de bevoegde rechtbanken van Luxemburg bevoegd, ongeacht of er meerdere verweerders zijn en ongeacht of er een waarborgberoep is ingesteld.